y tế - giáo dục

Quận Hoàng Mai: Thành lập trạm Y tế lưu động Quận tại Toà nhà A1 Khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp
Ngày đăng 11/01/2022 | 13:45  | View count: 69

Thực hiện Công điện số 23/CĐ-UBND ngày 16/11/2021của UBND Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; Phương án số 263/PA-UBND ngày 23/11/2021 về phương án đáp ứng thu dung điều trị “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Ngày 05/01/2022, UBND quận Hoàng Mai xây dựng Phương án số 03/PA-UBND triển khai Trạm Y tế lưu động quận Hoàng Mai tại Tòa nhà A1 Khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp, cụ thể như sau:

     I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ

     1. Sự cần thiết

     Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, các ca F0 trong cộng đồng tăng nhanh, lây lan trên diện rộng, với số ca F0 ngày một gia tăng. Để đáp ứng với phân tầng điều trị F0, UBND quận Hoàng Mai xây dựng phương án triển khai Trạm Y tế lưu động theo phương châm “4 tại chỗ” đảm bảo “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn.

     2. Căn cứ pháp lý

- Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007;

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

- Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19;

- Quyết định số 1259/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế về danh mục phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu của 01 khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19 và Quyết định số 1460/QĐ-BYT ngày 30/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc đính chính Quyết định số 1259/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế;

- Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Quyết định số 2626/QĐ-BYT ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục nhu cầu trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của các khu vực điều trị người bệnh COVID- 19;

- Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời mô hình Trạm Y tế lưu động trong bối cảnh dịch COVID-19;

- Quyết định số 4109/QĐ-BYT ngày 26/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời “Danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho người nhiễm COVID-19 tại nhà”;

- Quyết định số 4111/QĐ-BYT ngày 26/8/2021 của Bộ Y tế về ban hành tài liệu Hướng dẫn thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng;

- Công văn số 1769/BYT-KHTC ngày 31/03/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức giường cách ly tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19;

- Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 29/10/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”;

- Công điện số 23/CĐ-UBND ngày 16/11/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc tiếp tực triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

- Công điện số 24/CĐ-UBND ngày 18/11/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai việc giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao từ các địa bàn có dịch trở về Hà Nội;

- Công văn số 13897/SYT-NVY ngày 06/09/2021 của Sở Y tế Hà Nội về việc chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng phòng chống dịch COID-19 tại tuyến y tế cơ sở; Công văn số 19063/SYT-NVY ngày 10/11/2021 của Sở Y tế Hà Nội về việc chuẩn bị các điều kiện triển khai cơ sở thu dung, điều trị COID-19 tập trung tại cộng đồng theo mô hình Trạm Y tế lưu động;

 - Công văn số 632/SYT-NVY ngày 21/11/2021 của Sở Y tế Hà Nội về việc hướng dẫn triển khai Cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 tại các quận, huyện, thị xã;

- Thông báo số 105-TB/QU ngày 17/11/2021 của Quận ủy Hoàng Mai về kết luận của Thường trực Quận ủy về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Quận;

- Phương án số 351/PA-UBND ngày 29/11/2021 của UBND quận Hoàng Mai về việc triển khai Phương án triển khai Trạm Y tế lưu động đáp ứng thu dung điều trị “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn quận Hoàng Mai.

- Công văn số 14427/VP-KGVX ngày 30/12/2021 của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội về việc chuyển công năng Tòa nhà A1 Khu Pháp Vân - Tứ Hiệp đang cách ly F1 sang làm Khu thu dung điều trị F0 quận Hoàng Mai.

     II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, ĐỐI TƯỢNG

     1. Chức năng

- Điều trị, quản lý, theo dõi người mắc COVID-19 không có triệu chứng và triệu chứng nhẹ.

- Kịp thời chăm sóc và điều trị ca bệnh nhiễm COVID-19 trên địa bàn Quận, giảm chi phí y tế và các chi phí phát sinh liên quan, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực y tế trên địa bàn Quận. Đảm bảo phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng, chống dịch bệnh; giảm quá tải cho bệnh viện tuyến trên.

     2. Nhiệm vụ

- Tư vấn, hướng dẫn, động viên, chia sẻ, giúp đỡ người mắc COVID-19 yên tâm thực hiện việc cách ly, điều trị.

- Thu dung, điều trị, quản lý, khám, chữa bệnh cho người mắc COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ; phát hiện sớm, xử trí cấp cứu, kịp thời chuyển viện đúng quy định khi người bệnh COVID-19 tiến triển ở mức độ vừa và nặng.

- Kiểm soát, ngăn ngừa lây nhiễm chéo tại Trạm Y tế lưu động và ngăn ngừa lây nhiễm ra cộng đồng.

- Đảm bảo công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải tại Trạm Y tế lưu động.

- Đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm cho Trạm Y tế lưu động.

- Đảm bảo bố trí phân khu cho người mắc COVID-19 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ, nhân viên y tế, nhân viên phục vụ và các nhân viên liên quan.

- Đảm bảo cơ sở vật chất, vật tư thiết yếu cho nhu cầu điều trị.

- Đảm bảo chế độ hậu cần cho nhân viên y tế và người bệnh, chế độ chăm sóc và điều trị cho người bệnh trong thời gian theo dõi, điều trị.

- Thực hiện thanh quyết toán chi phí điều trị cho người bệnh, chế độ cho nhân viên y tế và nhân viên phục vụ trong Trạm Y tế lưu động.

- Giám sát chặt chẽ việc tuân thủ điều trị y tế và điều trị tại Trạm Y tế lưu động. Tiến hành cưỡng chế điều trị nếu người bệnh không tuân thủ yêu cầu điều trị y tế.

- Đảm bảo an ninh, an toàn tại Trạm Y tế lưu động.

- Đảm bảo công tác thống kê, báo cáo, hồ sơ bệnh án đúng biểu mẫu và tiến độ theo quy định.

     3. Đối tượng được thu dung, cách ly, quản lý, điều trị:

* Người bệnh COVID-19 không có triệu chứng

- Là người bệnh có xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR nhưng không có triệu chứng lâm sàng.

* Người bệnh COVID-19 mức độ nhẹ: Có viêm đường hô hấp trên cấp tính, bao gồm:

a/ Người bệnh COVID-19 có các triệu chứng lâm sàng không đặc hiệu như sốt, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ, tê lưỡi.

b/ Không có các dấu hiệu của viêm phổi hoặc thiếu oxy, nhịp thở ≤20 lần/phút, SpO2 ≥96% khi thở khí trời.

(Căn cứ Quyết định số 4689/QĐ-BYT ngày 06/10/2021 của Bộ Y tế Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19).

* Tiêu chuẩn loại trừ:

Không tiếp nhận các trường hợp người bệnh COVID-19 thuộc các tình huống sau:

+ Phụ nữ mang thai.

+ Người có bệnh nền.

     III. MÔ HÌNH TỔ CHỨC

     1. Tên cơ sở

     Tên cơ sở được gọi là “TRẠM Y TẾ LƯU ĐỘNG QUẬN HOÀNG MAI TẠI TÒA NHÀ A1 KHU NHÀ Ở HỌC SINH, SINH VIÊN PHÁP VÂN - TỨ HIỆP”

     2. Địa điểm

     Tòa nhà A1 Khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

     3. Quy mô: 2000 giường bệnh.

     4. Thành lập, giải thể

     4.1. Quyết định thành lập

     Trạm Y tế lưu động quận Hoàng Mai tại Tòa nhà A1 Khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp do UBND Quận phê duyệt đồng thời là giấy phép hoạt động.

     4.2. Giải thể cơ sở thu dung điều trị

Thủ tục giải thể thực hiện theo quy định của pháp luật.

Kết thúc nhiệm vụ, Ban Quản lý điều hành Trạm Y tế lưu động quận Hoàng Mai tại Tòa nhà A1 Khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp thực hiện các nội dung sau:

- Báo cáo UBND Quận ra Thông báo kết thúc nhiệm vụ của cơ sở.

- Thực hiện các thủ tục hoàn tất nhiệm vụ theo quy định của các cấp có thẩm quyền để trả lại hiện trạng ban đầu cho cơ sở.

- Hoàn thành các loại sổ sách, chứng từ thanh quyết toán, báo cáo chuyên môn, bàn giao lại toàn bộ tài sản đã huy động (nếu có), bàn giao mặt bằng. Nhận xét đánh giá cán bộ trước khi trả về đơn vị công tác; báo cáo và đề xuất với Sở Y tế và UBND Quận  các nội dung liên quan đến tài chính, bàn giao thiết bị y tế, lưu hồ sơ bệnh án và các vấn đề khác của Trạm Y tế lưu động sau khi giải thể.

- Thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, khử trùng lần cuối cơ sở thu dung điều trị bằng phun dung dịch khử trùng có chứa Clo 0,1% hoạt tính.

- Thực hiện rút kinh nghiệm, tổng kết hoàn tất nhiệm vụ thu dung điều trị.

- Tổng hợp, báo cáo Sở Y tế, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Quận và các đơn vị liên quan về kết quả thực hiện theo quy định.

     5. Kinh phí hoạt động

- Từ nguồn ngân sách của Quận;

- Từ nguồn BHXH đối với các trường hợp có BHXH;

- Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

     6. Mô hình tổ chức

     MÔ HÌNH TRẠM Y TẾ LƯU ĐỘNG QUẬN HOÀNG MAI TẠI TÒA NHÀ A1 KHU NHÀ Ở HỌC SINH, SINH VIÊN PHÁP VÂN - TỨ HIỆP

     IV. BỐ TRÍ CƠ SỞ VẬT CHẤT HẠ TẦNG

     1. Khu vực đón tiếp, phân loại người bệnh

     1.1. Trạm gác (Công an phụ trách)

- Bố trí ở cổng chính cơ sở thu dung, điều trị.

- Có bảo vệ trực 24/24 giờ hàng ngày, tuyệt đối không cho phép những người không có nhiệm vụ vào cơ sở điều trị; tuyệt đối không để người bệnh ra khỏi cơ sở khi chưa có sự đồng ý của kíp trưởng phụ trách.

- Theo dõi giám sát qua hệ thống camera đảm bảo 24/7.

-  Có barie, đặt biển cảnh báo nền đỏ, chữ vàng:

     TRẠM Y TẾ LƯU ĐỘNG QUẬN HOÀNG MAI

     KHÔNG NHIỆM VỤ MIỄN VÀO.

1.2. Điểm khử khuẩn phương tiện vận chuyển (Quân sự phụ trách)

Bố trí tại vùng 3, trên lối vào nhà chính, phía bên trong rào chắn.

- Nhân lực: 01 đồng chí dân quân/ca x 3 ca

- Nhiệm vụ: Khử trùng phương tiện vật dụng ra khỏi cơ sở.

- Tất cả các phương tiện vận chuyển chuyên dụng, phương tiện ra khỏi cơ sở điều trị được phun khử trùng bằng dung dịch khử khuẩn có nồng độ 0,05% Clo hoặc 0,1% Clo hoạt tính.

1.3. Khu vực tiếp nhận người bệnh F0 (Y tế phụ trách)

- Tiếp nhận người bệnh khám sơ bộ, phân phòng điều trị.

- Nhân lực: (3 người)

+ Làm thủ tục nhập viện, hướng dẫn theo dõi sức khỏe và các nội dung liên quan đến y tế.

+ Đưa về phòng, hướng dẫn nơi tắm giặt, vệ sinh.

- Thiết bị:

+ Bàn ghế văn phòng, máy tính, máy in…

+ Trang thiết bị khám bệnh thông thường và khám bệnh COVID-19

+ Giường bệnh, xe tiêm…

     2. Khu hành chính, hậu cần

2.1. Khu vực Điều hành (Ban Chỉ huy Quân sự, Công an Quận)

- Có nơi ở, nơi làm việc, phòng vệ sinh, tắm nóng lạnh, nam nữ riêng.

- Có máy tính, máy in và các thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm… đảm bảo thông tin liên lạc, mạng internet, wifi, hệ thống camera giám sát...

* Giám sát bằng camera 24/24:

-  Phát hiện và phối hợp với các bộ phận ngăn chặn kịp thời người ra, vào khu điều trị  trái phép; các vụ việc vi phạm quy định an toàn, trật tự; sai phạm của nhân viên cơ sở điều trị về thực hiện các chế độ trong ngày, mặc trang phục, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn.         

- Phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm quy định của người bệnh về tự ý ra ngoài, không đeo khẩu trang, không thực hiện các quy định phòng chống dịch COVID-19.

- Kết hợp giám sát bằng thông tin trên các nhóm: Để kịp thời phát hiện và ngăn chặn vi phạm quy định trong cơ sở thu dung, điều trị.

     2.2. Khu vực chuyên môn của nhân viên y tế (Trung tâm Y tế Quận)

Tách biệt với khu vực điều trị và khu điều hành; có khu vệ sinh, phòng tắm nóng lạnh riêng cho tổ y tế, tổ phục vụ.

     3. Khu vực cách ly, điều trị

           - Khu cách ly chia làm 2 loại đối tượng người bệnh:

          + Người mắc COVID-19 khỏe mạnh, không có triệu chứng

          + Người mắc COVID-19 có triệu chứng nhẹ: Hắt hơi, sổ mũi, ho khan...

* Thiết kế khu vực điều trị:

- Khu vực đệm (Khu vực thay đồ bảo hộ, nhà tắm cho nhân viên y tế…)

- Khu vực điều trị:

+ Buồng điều trị người bệnh không có triệu chứng

+ Buồng điều trị người bệnh có triệu chứng nhẹ

+ Buồng điều trị người bệnh nam

+ Buồng điều trị người bệnh nữ

+ Buồng xử lý dụng cụ có đủ phương tiện cho khử khuẩn ban đầu: Như bồn rửa dụng cụ, tủ sấy khô và hóa chất khử khuẩn;

+ Buồng để vật dụng thiết yếu cho chăm sóc và điều trị người bệnh;

* Yêu cầu:

- Sắp xếp giường bệnh trong khu cách ly đủ rộng thoáng

- Bố trí phòng bệnh nam- nữ riêng biệt (nên bố trí 01 người cao tuổi ở cùng người trẻ tuổi để hỗ trợ nhau).

- Có hệ thống loa truyền thanh hoặc loa cầm tay để phổ biến, nhắc nhở, thông báo thông tin cho người bệnh, cán bộ y tế trong khu cách ly, điều trị.

- Có nhà vệ sinh nam- nữ, có đủ xà phòng và nước sạch để rửa tay tắm giặt, có sẵn chất tẩy rửa thông thường.

     V. TRANG THIẾT BỊ Y TẾ, THUỐC THIẾT YẾU

     1. Trang thiết bị thiết yếu cho theo dõi điều trị người mắc COVID-19

- Dùng cho sinh hoạt của người bệnh: Giường bệnh, chăn ga, gối đệm; tủ để đồ, dụng cụ tắm giặt vệ sinh cá nhân hàng ngày.

- Dùng cho công tác điều trị.

+ Xe lăn, hoặc xe đẩy, cáng khiêng;

+ Thiết bị theo dõi nhiệt độ huyết áp, ống nghe;

+ Máy đo SpO2.

+ Máy đo đường huyết.

+ Có bình oxy loại và đồng hồ đo áp suất oxy; mặt nạ thở oxy và các phụ kiện cần thiết khác để sử dụng oxy cho người bệnh;

+ Các đồ bảo hộ phòng, chống lây nhiễm SARS-CoV-2, khẩu trang N95, găng tay, cồn khử khuẩn, kính chắn giọt bắn…;

+ Các sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2;

+ Bộ dụng cụ lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm RT-PCR;

    2. Trang thiết bị khám chữa bệnh thông thường

     Căn cứ vào nhu cầu thực tế, bố trí các trang thiết bị trong danh mục trang thiết bị thiết yếu dành cho Cơ sở thu dung điều trị người bệnh COVID-19 nhẹ, không triệu chứng.

     3. Trang thiết bị hành chính

     Bàn, ghế làm việc, điện thoại, máy tính có kết nối internet, máy in, camera.

     4. Danh mục thuốc

     Căn cứ nhu cầu thực tế, sử dụng các thuốc trong danh mục thuốc tại Quyết định số 4111/QĐ-BYT ngày 26/8/2021 của Bộ Y tế và các loại thuốc điều trị COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Quyết định số 4109/QĐ-BYT ngày 26/8/2021 của Bộ Y tế.

     5. Phương tiện vận chuyển chuyển tuyến (Trung tâm Y tế)

      Đảm bảo Trạm Y tế lưu động có xe ô tô chuyên dụng hỗ trợ (có gắn bình oxy, có xe đẩy hoặc băng-ca để vận chuyển người nhiễm COVID-19 đi cấp cứu kịp thời). Trường hợp không thể sắp xếp được xe, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự Quận để vận chuyển kịp thời các trường hợp nhiễm COVID-19 trở nặng nhanh nhất.

     VI. NHÂN LỰC

     1. Nhân lực làm công tác chuyên môn

     Gồm 05 người/tổ: Có 01 Bác sỹ phụ trách, 02 điều dưỡng, 01 KTV- điều dưỡng xét nghiệm, 01 dược sỹ (đồng chí Giám đốc Trung tâm Y tế chịu trách nhiệm quyết định phân công nhân lực và tổ chức làm việc phù hợp đảm bảo an toàn, hiệu quả).

     2. Nhân lực an ninh, hậu cần

- Nhân lực đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ: Theo kế hoạch đảm bảo của Công an Quận được UBND Quận phê duyệt.

- Lực lượng đảm bảo hậu cần, cung cấp suất ăn, thu gom rác, khử khuẩn, tiếp nhận các suất ăn, nước uống và đồ tiếp tế của người nhà người bệnh: (Ban Chỉ huy Quân sự phụ trách)

Chia thành 2 nhóm:

- Nhóm làm việc tại khu hành chính: Ban điều hành, trạm gác, giám sát camera, thống kê, báo cáo (Công an, Quân sự).

- Nhóm làm việc tại khu vực điều trị: Y tế, quân đội, dân quân (điều trị, hậu cần).

* Khi thay kíp: Thực hiện xét nghiệm sàng lọc, theo dõi sức khỏe theo quy định.

* Giao Trung tâm Y tế tổ chức tập huấn kỹ năng kiểm soát nhiễm khuẩn và phòng chống dịch cho lực lượng công an, quân sự và những người liên quan  trước khi cơ sở vận hành.

     VII. HỒ SƠ, BỆNH ÁN, SỔ SÁCH, QUY TRÌNH CHUYÊN MÔN

- Theo mẫu bệnh án bệnh truyền nhiễm, đảm bảo đầy đủ sổ khám bệnh, sổ theo dõi thủ thuật, sổ xét nghiệm, cận lâm sàng, giấy chuyển viện thiết kế theo mẫu.

- Tại các khu điều trị niêm yết đầy đủ các quy trình chuyên môn theo quy định.

- Tất cả cán bộ y tế, lực lượng hỗ trợ đều phải tham gia tập huấn về phòng, chống dịch COVID-19 và các quy trình chuyên môn thực hiện tại cơ sở điều trị.

- Tổ chức diễn tập quy trình tiếp nhận, điều trị người bệnh trước khi vận hành chính thức.

     VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

     1. Ban điều hành

- Chỉ đạo, điều hành các đơn vị liên quan hoàn thiện cơ sở vật chất ban đầu theo phương châm 4 tại chỗ.

-  Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng Quận thực hiện đảm bảo cơ sở vật chất, ký hợp đồng với đơn vị đủ năng lực thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải y tế.

- Thành lập Tổ kỹ thuật vận hành điện, nước, an toàn toàn phòng chống cháy nổ... sửa chữa, thay thế khi có hỏng hóc.

- Thành lập Tổ an ninh, bố trí trạm gác và lực lượng an ninh tại Cơ sở thu dung, điều trị.

- Thành lập Tổ hậu cần, thực hiện các nhiệm vụ:

+ Phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân viên làm việc và người bệnh trong khu cách ly (giường, chiếu, chăn, màn, nước uống, khăn mặt, khẩu trang, dung dịch rửa tay, dung dịch sát khuẩn miệng, bàn chải đánh răng, xà phòng và các vật dụng thiết yếu khác).

+ Đảm bảo dự trù và cung cấp suất ăn hàng ngày cho người bệnh, nhân viên y tế và nhân viên phục vụ tại Trạm Y tế lưu động.

+ Đảm bảo nhân lực trong công tác vệ sinh, khử khuẩn môi trường xung quanh và bên trong cơ sở thu dung, điều trị; thu gom rác thải tại Trạm Y tế lưu động theo quy định.

- Thường trực chỉ đạo các lực lượng giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc về cơ sở hạ tầng, sự phối hợp giữa các lực lượng trong quá trình vận hành Trạm Y tế lưu động ngoài phạm vi chuyên môn y tế.

- Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh và nắm bắt tư tưởng của nhân dân tránh việc kỳ thị của nhân dân trên địa bàn.

     2. Ban Chỉ huy Quân sự Quận

- Tham gia Ban điều hành, huy động lực lượng hỗ trợ cho Trạm Y tế lưu động khi cần thiết.

- Thường trực quản lý, điều hành chung tại Trạm Y tế lưu động; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Y tế, Công an Quận, đơn vị liên quan để tổ chức cách ly, điều trị người mắc COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại Trạm Y tế lưu động.

- Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế tại Trạm Y tế lưu động trong quá trình hoạt động.

- Sẵn sàng bố trí phương tiện vận chuyển người bệnh COVID-19, các mẫu xét nghiệm và các vật dụng khác phục vụ cho cơ sở thu dung, điều trị tại cộng đồng khi được yêu cầu.

- Bố trí lực lượng vệ sinh trong Trạm Y tế lưu động, vận chuyển xuất ăn và thu gom rác thải trong cơ sở đảm bảo quy định phòng chống dịch.

- Dự trù kinh phí mua sắm trang thiết bị, chế độ cho lực lượng Quân sự thực hiện nhiệm vụ được giao gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận tổng hợp báo cáo UBND Quận.

- Ký hợp đồng và đảm bảo chế độ suất ăn, nước uống cho lực lượng làm nhiệm vụ, người bệnh tại Trạm Y tế lưu động.

- Ký hợp đồng với các công ty cung cấp điện, nước, đơn vị giặt, xử lý chăn, màn, ga, gối cho Trạm Y tế lưu động.

     3. Trung tâm Y tế Quận

- Là đơn vị thường trực phối hợp với Phòng Y tế, UBND phường Hoàng Liệt và các đơn vị liên quan tham mưu UBND Quận ban hành Phương án triển khai “Trạm Y tế lưu động quận Hoàng Mai tại Tòa nhà A1 Khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp”.

- Bố trí lực lượng tham gia quản lý, điều hành và phục vụ cho Trạm Y tế lưu động quận Hoàng Mai.

- Phụ trách về chuyên môn y tế, thực hiện công tác khám, tiếp nhận và điều trị người bệnh COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ theo đúng quy chế chuyên môn của Bộ Y tế.

- Lập danh mục trang thiết bị, vật tư tiêu hao, phòng hộ cá nhân. Dự trù kinh phí mua thuốc, trang thiết bị, vật tư tiêu hao, trang phục phòng hộ cá nhân, xét nghiệm, nhân lực, dịch vụ khám chữa bệnh.... phục vụ triển khai chuyên môn y tế cho Trạm Y tế lưu động gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch để tổng hợp.

- Phối hợp với Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng Quận, UBND phường Hoàng Liệt và các đơn vị liên quan đề xuất nhu cầu về cơ sở vật chất, danh mục cung cấp, lắp đặt hạ tầng công nghệ thông tin của Trạm Y tế lưu động (điện thoại, loa gọi, wifi, mạng internet, máy tính, máy in, camera...); trang thiết bị, vật tư, nhu yếu phẩm... đáp ứng nhu cầu cần thiết cho hoạt động của Trạm Y tế lưu động.

- Trạm Y tế lưu động áp dụng tuyến, hạng, danh mục kỹ thuật, danh mục thuốc, vật tư y tế như tuyến y tế cơ sở.

- Đề nghị các cơ sở y tế trong ngành, y tế tư nhân trên địa bàn Quận hỗ trợ Trạm Y tế lưu động thực hiện nhiệm vụ khi cần thiết.

- Điều phối hoạt động vận chuyển người bệnh, bệnh phẩm và các thiết bị, vật tư khác đến và đi khỏi Trạm Y tế lưu động.

- Đảm bảo công tác khử khuẩn bên trong Trạm Y tế lưu động.

- Tham mưu UBND Quận phê duyệt danh sách người được cách ly điều trị tại Trạm Y tế lưu động quận Hoàng Mai. Trên cơ sở văn bản phê duyệt của UBND Quận, Trung tâm Y tế ban hành Quyết định tiếp nhận thu dung F0 vào Trạm Y tế lưu động và điều trị F0 theo quy định; ra thông báo hoàn thành thời gian cách ly tại Trạm Y tế lưu động theo quy định.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động của Trạm Y tế lưu động; đề xuất giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

     4. Phòng Y tế

- Tham mưu cho UBND Quận công tác giám sát tổ chức, hoạt động của cơ sở; kịp thời đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trạm Y tế lưu động quận Hoàng Mai.

- Phối hợp với Trung tâm Y tế và các đơn vị liên quan tham mưu UBND Quận xây dựng Phương án, Quyết định thành lập Trạm Y tế lưu động, Quyết định thành lập Ban điều hành và các Tiểu ban phục vụ.

- Tham mưu UBND Quận huy động các cơ sở y tế trên địa bàn hỗ trợ Trạm Y tế lưu động khi cần thiết.

     5. Công an Quận

- Tham gia Ban điều hành, bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự vòng ngoài, phòng cháy chữa cháy cho Trạm Y tế lưu động.

- Chỉ đạo Công an phường phối hợp với các đơn vị, lực lượng trên địa bàn bố trí lực lượng để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, sẵn sàng hỗ trợ cho công tác vận chuyển người bệnh, trang thiết bị vật tư y tế và đội ngũ nhân viên y tế, lực lượng tham gia phục vụ ra, vào Trạm Y tế lưu động.

- Thực hiện theo phương án kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự đã được UBND Quận phê duyệt.

- Dự trù kinh phí mua sắm trang thiết bị, chế độ cho lực lượng Công an thực hiện nhiệm vụ được giao gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận tổng hợp báo cáo UBND Quận.

     6. Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng Quận

- Tham mưu Ban Quản lý điều hành để lập danh mục cung cấp, lắp đặt hạ tầng công nghệ thông tin của Trạm Y tế lưu động, thiết bị công nghệ thông tin: Điện thoại, loa gọi, wifi, mạng internet, máy tính, máy in, camera, hệ thống giường, chiếu, tủ, nhà vệ sinh...

- Quản lý và hướng dẫn việc thu gom, xử lý chất thải (y tế, sinh hoạt…) phát sinh tại Trạm Y tế lưu động theo quy định.

- Chịu trách nhiệm đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị ban đầu cho Trạm Y tế lưu động đi vào hoạt động (trừ trang thiết bị y tế và vật tư y tế).

- Ký hợp đồng với công ty thu gom và xử lý rác thải y tế cho Trạm Y tế lưu động.

- Dự trù kinh phí mua sắm trang thiết bị, chế độ cho lực lượng của đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận tổng hợp báo cáo UBND Quận.

- Hoàn tất nhiệm vụ theo quy định của các cấp có thẩm quyền để trả lại hiện trạng ban đầu của cơ sở sau khi Trạm Y tế lưu động giải thể.

     7. Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế, Phòng Y tế và các cơ quan liên quan tham mưu UBND Quận bố trí kinh phí, bổ sung trang thiết bị cho Trạm Y tế lưu động để đảm bảo hoạt động thu dung, điều trị cho người bệnh nhiễm COVID-19 và chế độ cho nhân viên y tế và các lực lượng.

- Giám sát và hướng dẫn các đơn vị sử dụng kinh phí đúng quy định.

     8. Phòng Lao động - Thương binh & xã hội

Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động bảo trợ xã hội và xử lý thi hài đối với các trường hợp tử vong theo quy định.

     9. Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Hướng dẫn triển khai, kiểm tra năng lực của đơn vị xử lý chất thải y tế, nước thải phát sinh tại Trạm Y tế lưu động.

- Giám sát hoạt động xử lý chất thải, nước thải, đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định.

     10. Bảo hiểm xã hội Quận

     Phối hợp với Trung tâm Y tế, Phòng Y tế hướng dẫn triển khai công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người bệnh mắc COVID-19, thực hiện thanh quyết toán chi phí điều trị cho người bệnh COVID-19 có thẻ Bảo hiểm y tế tại Trạm Y tế lưu động theo đúng quy định.

     11. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao

     Đảm bảo công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch tại Trạm Y tế lưu động để người dân an tâm  phối hợp điều trị, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19.

     12. UBND phường Hoàng Liệt

- Chỉ đạo các lực lượng Công an, Quân sự, Y tế và các ban, ngành, đoàn thể sẵn sàng huy động lực lượng theo Chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ tại Trạm Y tế lưu động.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân từ hộ gia đình, tổ dân phố đến khu dân cư xung quanh Trạm Y tế lưu động để người dân hiểu, không hoang mang khi chính quyền tổ chức cơ sở thu dung, điều trị trên địa bàn.

- Tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh khi cơ sở thu dung, điều trị đi vào hoạt động, thực hiện các công việc cưỡng chế điều trị (nếu cần).

     13. UBND các phường còn lại

- Bố trí lực lượng dân quân, dân phòng và các lực lượng khác sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ tại Trạm Y tế lưu động khi có lệnh.

- Tiếp nhận thông tin người bệnh ra viện, chỉ đạo Trạm Y tế và các ban, ngành, đoàn thể và Tổ COVID cộng đồng tiếp tục giám sát, cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà đúng quy định.

- Tổ chức tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn và các lực lượng làm nhiệm vụ nêu cao ý thức trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

     14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Tuyên giáo và các ban ngành, đoàn thể của Quận

- Phối hợp với các ngành chức năng và UBND các phường tăng cường vận động nhân dân nâng cao ý thức tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch; tuyên truyền vận động nhân dân từ hộ gia đình, tổ dân phố đến khu dân cư xung quanh cơ sở thu dung điều trị để người dân hiểu, không hoang mang khi chính quyền tổ chức điểm điều trị người mắc COVID-19 trên địa bàn; nắm bắt tư tưởng của nhân dân tránh việc kỳ thị, phản ứng của nhân dân về Trạm Y tế lưu động.

- Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

     15. Ban quản lý Tòa A1 khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân – Tứ Hiệp

- Đảm bảo nhà ở, phòng cháy, chữa cháy, thang máy... tại Trạm Y tế lưu động, sửa chữa khi có sự cố; sửa chữa các hạng mục công trình để đáp ứng các yêu cầu công tác y tế phòng chống dịch.

- Cử cán bộ tham gia vận hành điện, nước, thang máy an toàn toàn phòng chống cháy nổ, sửa chữa khi có sự cố.

- Dự trù kinh phí mua sắm trang thiết bị, chế độ cho lực lượng của đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận tổng hợp báo cáo UBND Quận.

      16. Công ty Điện lực Hoàng Mai

- Chủ trì cấp nguồn và đấu nối công tơ cho các căn hộ, phối hợp với các cơ quan chức năng của Quận bảo đảm đầy đủ, an toàn nguồn điện cho cơ sở thu dung, điều trị. Xử lý và giải quyết kịp thời các sự cố về điện tại Trạm Y tế lưu động.

- Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự Quận Quận hoàn chỉnh thủ thục thanh quyết toán theo đúng quy định sau khi Trạm Y tế lưu động ngừng hoạt động.

     17. Xí nghiệp kinh doanh Nước sạch Hoàng Mai

- Bảo đảm đầy đủ, an toàn nguồn nước sạch cho Trạm Y tế lưu động; xử lý và giải quyết kịp thời các sự cố mất nước tại Trạm Y tế lưu động.

- Phối hợp với Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng Quận hoàn chỉnh thủ thục thanh quyết toán theo đúng quy định sau khi Trạm Y tế lưu động ngừng hoạt động.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận