y tế - giáo dục

Cấp Tiểu học quận Hoàng Mai tham gia tập huấn trực tuyến bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 3 năm học 2022-2023
Ngày đăng 29/07/2022 | 10:08  | View count: 54

Thực hiện Công văn số 1954/SGDĐT-GDTH ngày 05/7/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tập huấn trực tuyến bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 3 năm học 2022-2023, phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai đã tổ chức tập huấn trực tuyến cho 435 cán bộ, giáo viên tại 24 điểm cầu.

     Tại các điểm cầu, cán bộ các nhà trường đã phối hợp với cán bộ kĩ thuật của Sở Giáo dục và Đào tạo và các nhà xuất bản (NXB) để kiểm tra kỹ thuật đảm bảo chất lượng đường truyển. Đồng thời, các điểm cầu đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19.

     Từ ngày 11/7/2022 đến ngày 22/7/2022, Cán bộ, giáo viên các trường Tiểu học trên địa bàn Quận đã tham gia tập huấn các môn học, chương trình sách giáo khoa (SGK) lớp 3 của các bộ sách.

     Nội dung của chương trình tập huấn tập trung vào 11 môn học Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên và Xã hội, Đạo đức, Hoạt động trải nghiệm, Công nghệ, Thể dục, Mĩ thuật, Âm nhạc, Tiếng Anh, Tin học của chương trình lớp 3, các điểm mới của các môn học và SGK lớp 3. CBQL và giáo viên của các trường Tiểu học đã được các Tổng chủ biên, Chủ biên, tác giả SGK, giảng viên của các trường Đại học sư phạm hướng dẫn về cấu trúc SGK; học liệu bổ trợ của các bộ sách; sự đổi mới của chương trình SGK lớp 3 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 cũng như việc vận dụng những kiến thức của từng dạng bài dạy sao cho hiệu quả nhất. Giáo viên tham gia tập huấn đã được bồi dưỡng đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao hiệu quả giờ dạy thông qua việc sử dụng tích hợp thiết bị dạy học; bồi dưỡng đổi mới ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới phương pháp đánh giá học sinh để nâng cao hiệu suất giờ dạy; phát triển chương trình theo hướng tích hợp liên môn. Chương trình tập huấn trực tuyến bồi dưỡng giáo viên sử dụng SGK lớp 3 năm học 2022-2023 còn là cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm giảng dạy với bạn bè, đồng nghiệp trong các tổ chuyên môn của các trường trong thành phố Hà Nội.

     Dưới sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai, các trường tiểu học trên địa bàn Quận và đặc biệt là đội ngũ giáo viên dạy lớp 3 sẽ truyền tải tốt những yêu cầu về kiến thức, kĩ năng cần đạt của SGK lớp 3 chương trình giáo dục phổ thông 2018 đến với học sinh và giúp các em học sinh vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kiến thức vào cuộc sống; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Nguồn: phòng Giáo dục và Đào tạo quận

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận