cải cách hành chính - tổ chức

“UBND quận Hoàng Mai tổ chức họp kiểm điểm tiến độ thực hiện các kết luận Thanh tra, kiểm tra, giai đoạn từ năm 2011 đến nay”
Ngày đăng 26/04/2024 | 10:19  | View count: 107

Sáng ngày 16/4/2024, UBND quận Hoàng Mai tổ chức họp kiểm điểm tiến độ thực hiện các kết luận sau Thanh tra do đồng chí Nguyễn Minh Tâm – Phó Bí thư Quận ủy – Chủ tịch UBND quận chủ trì.

Thành phần dự họp có đồng chí Đỗ Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND quận; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị và 14 phường thuộc quận.

          Theo dự thảo báo cáo của Thanh tra Quận, giai đoạn từ năm 2011 đến nay, trên địa bàn quận có 26 kết luận thanh tra, kiểm tra đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa thực hiện xong. Trong đó: 04 kết luận cấp Trung ương, 05 kết luận cấp Thành phố, 17 kết luận cấp quận.

Tại cuộc họp, các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị và Chủ tịch UBND các phường đã báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đồng thời đề xuất một số phương án tháo gỡ vướng mắc liên quan đến việc thực hiện các kết luận sau Thanh tra, kiểm tra.

 Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, đồng chí Nguyễn Minh Tâm – Phó Bí thư Quận ủy – Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và UBND phường còn tồn tại kết luận thanh tra, kiểm tra chưa thực hiện xong bám sát các nội dung đã thống nhất tại buổi làm việc, xây dựng kế hoạch triển khai, có báo cáo tiến độ thực hiện trước ngày 25 hàng tháng. Đồng thời, UBND các phường có báo cáo gửi cấp ủy Đảng để nắm bắt các nội dung và lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cấp ủy chi bộ cùng phối hợp với UBND phường trong việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, đảm bảo các sai phạm phải được xử lý nghiêm minh, kịp thời theo quy định của pháp luật./.

Nguồn: TTQ

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh