Thi đua - khen thưởng

Trường mầm non Thịnh Liệt phát động cuộc thi tìm hiểu về chủ đề 70 năm ngày giải phóng Thủ đô
Ngày đăng 16/04/2024 | 09:15

Thực hiện Kế hoạch số 133- KH/BTGTU ngày 26/3/2024 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) . N gày 3 /4/2024 trường mầm non Thịnh Liệt đã phát động Cuộc thi tới toàn thể CBGVNV nhằm đẩy mạnh giáo dục lịch sử, truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng của Thăng Long - Hà Nội. Tuyên truyền những thành tựu của Thủ đô đạt được qua 70 năm xây dựng, phát triển và sau gần 40 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới .

Tham dự buổi phát động có đ/c Trần Thị Ngoan - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường mầm non Thịnh Liệt. Đồng chí hiệu trưởng đã phổ biến: Hình thức dự thi, thi sơ khảo trực tuyến trên website: www.tuyengiaothudo.vn và chung khảo theo hình thức sân khấu hóa, thời gian dự thi từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2024.

Qua đó, tuyên truyền sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa lịch sử của Ngày Giải phóng Thủ đô, truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang và những đóng góp to lớn của Đảng bộ, lực lượng vũ trang và Nhân dân Hà Nội trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Góp phần khơi dậy tình yêu và khát vọng phát triển Thủ đô, xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại". Nội dung thi: tìm hiểu về tầm quan trọng, ý nghĩa lịch sử của Ngày Giải phóng Thủ đô, truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang và những đóng góp to lớn của Đảng bộ, lực lượng vũ trang và Nhân dân Hà Nội trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Tìm hiểu về những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đóng góp ý kiến, hiến kế, phát hiện và nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả trong bảo vệ, xây dựng và phát triển Thủ đô.

Nhà trường đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về cuộc thi qua cuộc họp Hội đồng sư phạm, nhóm zalo, cổng thông tin của nhà trường, 100% CBGVNV nhà trường tích cực hưởng ửng tham gia.

Cuộc thi tìm hiểu 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô là hoạt động giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên trường mầm non Thịnh Liệt đẩy mạnh giáo dục lịch sử, truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng của Thăng Long - Hà Nội; Tự hào, gìn giữ và phát triển những thành tựu của Thủ đô đạt được qua 70 năm xây dựng, và sau gần 40 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới.  

Nguồn: trường MN TL

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận