Thi đua - khen thưởng

Trường mầm non Hoàng Liệt phát động, triển khai cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024
Ngày đăng 19/04/2024 | 09:23

Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4, năm 2024 nhằm tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới đất nước và xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Thông qua Cuộc thi hình thành nguồn sản phẩm phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương, tăng cường thông tin tích cực, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội

Thực hiện Kế hoạch số 194-KH/QU ngày 13/3/2024 của Quận ủy Hoàng Mai về “Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn quận Hoàng Mai”; Công văn số 75/PGD&ĐT ngày 20/3/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai về việc “Triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lần thứ Tư năm 2024 trên địa bàn quận Hoàng Mai”. Ngày 10/4/2024, trường mầm non Hoàng Liệt đã tổ chức phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lần thứ 4 năm 2024 cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) nhà trường nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, viên chức nhà trường đối với nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ.

Phát biểu tại buổi phát động, đồng chí Trịnh Thị Thu Hương - Bí thư Chi Bộ - Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Cuộc thi được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội hiện nay.

Tiếp đó đồng chí Trần Thị Minh Nguyệt - Chi ủy viên - Phó hiệu trưởng nhà trường định hướng chủ đề tác phẩm dự thi tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, nội dung tác phẩm đảm bảo tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu và tập trung vào 3 nhóm chủ đề chính. Đồng chí cũng phổ biến các quy định, thể lệ của cuộc thi và quán triệt 100% CBGVNV nhà trường tham gia thi, đặc biệt là các đồng chí đảng viên. Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Sau khi nghe phổ biến, 100% CBGVNV trong nhà trường đã hưởng ứng tích cực tham gia cuộc thi vì đây là cuộc thi vô cùng bổ ích, giúp cho CBGVNV trường mầm non Hoàng Liệt hiểu thêm về những chủ trương, đường lối và những nỗ lực, thành tựu của Đảng, nhà nước. Giáo dục mỗi người dân có ý thức nâng cao trách nhiệm của bản thân, nhất là thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của đất nước. Nhà trường đã thành lập ban giám khảo cấp trường để chọn lựa những bài viết tốt nhất để gửi cấp trên

Thông qua cuộc thi nhà trường mong muốn nâng cao chất lượng viết chính luận trên báo, tạp chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, góp phần bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong tập thể CBGVNV nhà trường. Hi vọng với sự triển khai đồng bộ, bài bản, thống nhất của đồng chí Bí thư chi bộ nhà trường cũng như các đồng chí trong cấp ủy, trường mầm non Hoàng Liệt sẽ có được nhiều bài viết đạt chất lượng cao để gửi về Quận ủy cũng như phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai.”

Nguồn: trường MN HL

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận