Văn hóa - Xã hội

Tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới năm 2024
Ngày đăng 12/04/2024 | 08:28

Thực hiện Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 25/3/2024 của UBND quận Hoàng Mai về thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2024; Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 22/02/2024 của UBND quận Hoàng Mai về thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2024.

Ngày 05/4/2024, hội nghị được tổ chức tại Hội trường Trung tâm Chính trị Quận, với sự tham gia của gần 200 đồng chí đại diện Ban chỉ đạo Bảo vệ, chăm sóc trẻ em của Quận, thành viên Ban chỉ đạo Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và đội ngũ cộng tác viên trực tiếp làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em tại 14 phường thuộc Quận.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Việt Đức – Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội - Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo công tác Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Quận quán triệt và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới
năm 2024.

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Hồng Hạnh – Phó Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội – Thành viên BCĐ Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Quận trực tiếp chia sẻ về thực trạng trẻ em trên địa bàn quận Hoàng Mai nói chung, chỉ ra các nhiệm vụ của đội ngũ cộng tác viên tại cơ sở; đồng thời hướng dẫn các đại biểu nghiên cứu nội dung công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới năm 2024. Đặc biệt, các văn bản, Nghị quyết mới được đồng chí báo cáo viên triển khai và nhấn mạnh các chế độ, chính sách mới dành cho trẻ em theo Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND của HĐND Thành phố. Hội nghị cũng dành thời gian để báo cáo viên và các đại biểu thảo luận trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và phụ nữ.

Thông qua hội nghị lần này, đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em và bình đẳng giới và cộng tác viên, tình nguyện viên tại cơ sở không những được cung cấp kiến thức hiểu biết chung về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới, mà còn xác định nhiệm vụ cụ thể trong năm 2024 với chủ đề “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em” .

LĐTBXH

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh