Văn hóa - Xã hội

Hướng dẫn rà soát, lập danh sách gia đình chính sách người có công trực tiếp tham gia kháng chiến chống Pháp, giải phóng Thủ đô
Ngày đăng 10/05/2024 | 16:16

Thực hiện Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 23/3/2024 của UBND Thành phố tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Trong đó, có nội dung thăm và tặng quà gia đình chính sách người có công trực tiếp tham gia kháng chiến chống Pháp, giải phóng Thủ đô. Sau khi phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, Hội Cựu chiến binh Thành phố, Hội Cựu Thanh niên xung phong Thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn rà soát, lập danh sách gia đình chính sách người có công trực tiếp tham gia kháng chiến chống Pháp, giải phóng Thủ đô như sau:

1. Đối tượng rà soát: Người có công với cách mạng (còn sống và liệt sĩ) đã từng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Pháp, giải phóng Thủ đô do quận, huyện, thị xã quản lý; Có giấy tờ chứng minh đã từng tham gia kháng chiến chống Pháp giải phóng Thủ đô (Trong thời gian kháng chiến chống Pháp, giải phóng Thủ đô công tác, chiến đấu tại Hà Nội hoặc trực tiếp tiến về tiếp quản, giải phóng Thủ đô).

2. Thời gian rà soát: Từ ngày Toàn quốc kháng chiến 19/12/1946 đến Ngày giải phóng Thủ đô 10/10/1954 (Đối với trường hợp tham gia tiếp quản, giải phóng thủ đô, thời gian được tính cụ thể từ ngày 20/7/1954 đến ngày 10/10/1954).

3. Công tác rà soát:

- UBND phường phối hợp với Ban chỉ huy quân sự, Hội Cựu chiến binh và Hội Cựu Thanh niên xung phong phường rà soát để tránh trùng lặp đối tượng (do một người sinh hoạt nhiều tổ chức, nhiều đơn vị quản lý).

- Đảm bảo rà soát cụ thể các nội dung: Thời gian trực tiếp tham gia kháng chiến; Trực tiếp tham gia tiếp quản, giải phóng thủ đô; Tổ chức, đơn vị tham gia kháng chiến; Tóm tắt quá trình tham gia kháng chiến chống pháp/giải phóng thủ đô, hoàn cảnh hiện tại,…

 - Một người hưởng nhiều chính sách hoặc 02 giai đoạn chỉ lập trên 01 danh sách.

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội, UBND Quận yêu cầu Ban Chỉ huy quân sự Quận, phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh Quận, Hội Cựu thanh niên xung phong Quận, UBND 14 phường thuộc Quận rà soát, lập danh sách gia đình chính sách người có công trực tiếp tham gia kháng chiến chống Pháp, giải phóng Thủ đô đảm bảo tính chính xác, không bỏ sót đối tượng theo hướng dẫn của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Nguồn: phòng LĐTB&XH

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh