chỉ đạo huyện ủy - HĐND - ủy ban nhân dân

Kết luận của đồng chí Nguyễn Kiều Oanh - PCT UBND quận về công tác đấu giá QSD đất ô ĐNV3 trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ
Ngày đăng 14/08/2019 | 09:40  | View count: 295

Chi tiết xem tại đây