tin nổi bật

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 14/01/2021 | 17:17

Sáng 07/01/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai, khóa IV tổ chức Hội nghị lần thứ 4 nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021

     Năm 2020 trong bối cảnh tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động lớn đến mọi mặt đời sống xã hội. Song Quận ủy Hoàng Mai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành 15/15 chi tiêu nhiệm vụ Thành phố giao năm 2020, trong đó có 7 chi tiêu vượt mức so với kế hoạch. Đặc biệt, công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 6.160 tỷ đồng, bằng 102% dự toán.

     Đặc biệt, Quận ủy đã lãnh đạo, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngay sau Đại hội đã tập trung chỉ đạo khẩn trương ban hành Nghị quyết, chương trình hành động, xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy, Chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành.

     Phân công các đông chí UVBTV, UVBCH Đảng bộ quận phụ trách theo dõi các tổ chức cơ sở Đảng để kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV và các nhiệm vụ trọng tâm của quận đầu nhiệm kỳ. Chủ động triển khai xây dựng 6 chương trình công tác lớn của Quận ủy.

     Trong công tác xây dựng Đảng, Quận ủy đã lãnh đạo thực hiện các nội dung thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là công tác tuyên giáo, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, dân vận, nội chính, văn phòng cấp ủy tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt kết quả tốt. Hoạt động của chính quyền các cấp tiếp tục được nâng lên, hiệu lực, hiệu quả. Vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội ngày càng được phát huy, hoạt động thiết thực, tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Quận.

    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - Bí thư Quận ủy Hoàng Mai nhấn mạnh, năm 2021 là năm có nhiều sự kiện chính trị lớn của đất nước như Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời cũng là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV Đảng bộ quận và Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố. Bên cạnh đó, dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới sẽ tác động lớn đến mọi mặt đời sống xã hội. Do đó, Quận ủy Hoàng Mai xác định tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, hướng về cơ sở để thực hiện thắng lợi chủ chủ đề công tác năm 2021 của Thành phố là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”.

     Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai yêu cầu các cấp ủy, chính quyền tập trung bám sát nhiệm vụ, chỉ tiêu TP giao, trong đó đặc biệt quan tâm đến các chỉ tiêu thu, chi ngân sách, đầu tư công. Công tác quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, GPMB cũng cần được chỉ đạo quyết liệt, sát sao. Ngoài ra, tập trung cụ thể hóa và triển khai ngay các công trình công tác của Thành ủy và 6 chương trình công tác của Quận ủy.

     Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu lưu ý, cấp ủy các cấp cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, đảm bảo khoa học, hiệu quả, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho cơ sở gắn với phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.

    Triển khai 6 chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy đảm bảo thiết thực hiệu quả. Lãnh đạo tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tập trung công tác tuyên truyền, bảo vệ Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

     Tại Hội nghị, Quận ủy Hoàng Mai đã công bố quyết  định Thành lập Ban chỉ đạo 6 chương trình công tác của Quận ủy khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận