Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
13383/QĐ-UBND V/v Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W 996454 đã cấp cho bà Nguyễn Thị Được 25/11/2021 Nguyễn Kiều Oanh
3465/UBND-TNMT V/v thực hiện đo kiểm khí thải xe mô tô, xe gắn máy cũ đang lưu hành trên địa bàn quận Hoàng Mai 25/11/2021 Nguyễn Kiều Oanh
347/KH-UBND Kế hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam theo quy hoạch tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TPHN 24/11/2021 Đỗ Thanh Tùng
13279/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường mầm non Vĩnh Hưng tại ô đất F2/NT3 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai - Trần Thị Tuất và Dương Thị Ngần 23/11/2021 Đỗ Thanh Tùng
13280/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường mầm non Vĩnh Hưng tại ô đất F2/NT3 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai - Trần Thị Tuất 23/11/2021 Đỗ Thanh Tùng
13281/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường mầm non Vĩnh Hưng tại ô đất F2/NT3 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai - Phan Văn Dôi (đã chết) - Phan Tiến Dũng 23/11/2021 Đỗ Thanh Tùng
13282/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường mầm non Vĩnh Hưng tại ô đất F2/NT3 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai - Phan Thị Phương Hanh (đã chết) - Phan Tiến Dũng 23/11/2021 Đỗ Thanh Tùng
13283/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường mầm non Vĩnh Hưng tại ô đất F2/NT3 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai - Phan Tiến Dũng và Cao Thị Thúy Hà 23/11/2021 Đỗ Thanh Tùng
13284/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường mầm non Vĩnh Hưng tại ô đất F2/NT3 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai - Hà Hải Đăng, Trần Thị Hồng Phương, Trần Văn Bính, Trần Kim Liên 23/11/2021 Đỗ Thanh Tùng
13285/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường mầm non Vĩnh Hưng tại ô đất F2/NT3 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai - Đỗ Tiến Dũng, Đỗ Phi Lâm, Trần Thu hằng, Vũ Thị Phương Mai, Lê Thị Chiến, Hoàng Thị Tuyên, Nguyễn Thị Minh Thủy, Nguyễn Phong Nhã 23/11/2021 Đỗ Thanh Tùng
13286/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường mầm non Vĩnh Hưng tại ô đất F2/NT3 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai - Đỗ Bích Thủy, Đỗ Thị Kim Ngọc, Đỗ Thị Kim Anh, Vũ Thị Phương Mai, Lê Thị Chiến, Hoàng Thị Tuyên, Nguyễn Thị Minh Thủy, Nguyễn Phong Nhã 23/11/2021 Đỗ Thanh Tùng
342/KH-UBND Kế hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường mầm non Vĩnh Hưng (ô F3/NT3) phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai (đối với 12 trường hợp là hộ gia đình, cá nhân) 23/11/2021 Đỗ Thanh Tùng
345/KH-UBND Kế hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường tiểu học Vĩnh Hưng (ô F3/TH4) phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai (đối với 10 trường hợp là hộ gia đình, cá nhân) 23/11/2021 Đỗ Thanh Tùng
341/KH-UBND Kế hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam theo quy hoạch đối với 16 trường hợp là hộ gia đình, cá nhân tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 19/11/2021 Đỗ Thanh Tùng
3323/UBND-TNMT V/v Triển khai Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải trên địa bàn Quận 12/11/2021 Nguyễn Kiều Oanh
3324/UBND-TP V/v thành lập Văn phòng Thừa phát lại 12/11/2021 Nguyễn Minh Tâm
3303/UBND-TNMT V/v Thực hiện Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 của Bộ tài nguyên và môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước 10/11/2021 Nguyễn Kiều Oanh
325/KH-UBND Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2021-2022 10/11/2021 Trần Quý Thái
11903/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng trường tiểu học Vĩnh Hưng (ô F3/TH4) tại phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai - Nguyễn Thị Thành 09/11/2021 Đỗ Thanh Tùng
11902/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng trường tiểu học Vĩnh Hưng (ô F3/TH4) tại phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai - Trương Thị Mợi 09/11/2021 Đỗ Thanh Tùng