Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
2052/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng trường mầm non Vĩnh Hưng(ô F3/NT3) phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội- Trần Khắc Tuấn 29/03/8858 Đàm Tiến Thắng
329/QĐ-UBND Quyết định Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 25/01/2024 Nguyễn Minh Tâm
90/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường mầm non Vĩnh Hưng tại ô F3/NT3 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội-Dương Đức Hiệp(đã chết)- Dương Đức Sâm 10/01/2024 Đàm Tiến Thắng
89/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường mầm non Vĩnh Hưng tại ô F3/NT3 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội-Phạm Thế Anh 10/01/2024 Đàm Tiến Thắng
88/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường mầm non Vĩnh Hưng tại ô F3/NT3 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội-Nguyễn Thị Thụy 10/01/2024 Đàm Tiến Thắng
87/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường mầm non Vĩnh Hưng tại ô F3/NT3 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội- Dương Thúc Cường 10/01/2024 Đàm Tiến Thắng
86/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường mầm non Vĩnh Hưng tại ô F3/NT3 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội- Dương Văn Bẩm 10/01/2024 Đàm Tiến Thắng
85/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường mầm non Vĩnh Hưng tại ô F3/NT3 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội- Dương Văn Hồng 10/01/2024 Đàm Tiến Thắng
84/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường mầm non Vĩnh Hưng tại ô F3/NT3 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội- Dương Xuân Đài 10/01/2024 Đàm Tiến Thắng
83/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường mầm non Vĩnh Hưng tại ô F3/NT3 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội- Ngô Thị Thảo(đã chết)- Trần Đức Tiến 10/01/2024 Đàm Tiến Thắng
82/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường mầm non Vĩnh Hưng tại ô F3/NT3 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội- Nguyễn Đông Xuân 10/01/2024 Đàm Tiến Thắng
81/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường mầm non Vĩnh Hưng tại ô F3/NT3 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội- Nguyễn Thị Xim 10/01/2024 Đàm Tiến Thắng
80/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường mầm non Vĩnh Hưng tại ô F3/NT3 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội- Phạm Quang Hữu(đã chết)- Phạm Văn Chung 10/01/2024 Đàm Tiến Thắng
79/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường mầm non Vĩnh Hưng tại ô F3/NT3 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội- Phạm Thị Hòa 10/01/2024 Đàm Tiến Thắng
78/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường mầm non Vĩnh Hưng tại ô F3/NT3 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội- Dương Thị Khéo 10/01/2024 Đàm Tiến Thắng
77/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường mầm non Vĩnh Hưng tại ô F3/NT3 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội- Dương Tiến Tới 10/01/2024 Đàm Tiến Thắng
76/QĐ-UBND V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trường mầm non Vĩnh Hưng tại ô F3/NT3 phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội- Nguyễn Đức Quang 10/01/2024 Đàm Tiến Thắng
3701/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường vào trường tiểu học chất lượng cao Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội- Nguyễn Trọng Thành 11/12/2023 Đàm Tiến Thắng
3702/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường vào trường tiểu học chất lượng cao Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội- Nguyễn Trọng Thành 11/12/2023 Đàm Tiến Thắng
3703/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường vào trường tiểu học chất lượng cao Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội- Nguyễn Trọng Thành(thửa đất số 38) 11/12/2023 Đàm Tiến Thắng