Xây dựng - Quản lý đô thị

Rà soát, đặt bổ sung thùng rác công cộng trên địa bàn quận Hoàng Mai
Ngày đăng 14/06/2018 | 16:16  | View count: 545

Rà soát các vị trí phế thải lưu cữu, các điểm trung chuyển rác, vị trí đặt bổ sung thùng rác công cộng trên địa bàn quận Hoàng Mai

     Căn cứ Quyết định số 134/QĐ-TTMSTSC ngày 27/02/2017 của Sở Tài chính - Trung tâm mua sắm tài sản công và Thông tin, tư vấn tài chính về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 05/VSMT: Dịch vụ công ích VSMT giai đoạn 2017-2020 (3 năm 10 tháng) trên địa bàn quận Hoàng Mai;

     Căn cứ Kết luận tại phiên họp giải trình ngày 01/6/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hoàng Mai về công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn Quận.Để đảm bảo tốt hơn nữa chất lượng duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn Quận được thực hiện đúng các quy định của Thành phố, đáp ứng tiêu chí vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.

     Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai đề nghị UBND 14 phường rà soát:

     - Các vị trí phế thải lưu cữu

     - Các vị trí đặt bổ sung thùng rác công cộngtrên địa bàn Phường

     - Tổng hợp đề xuất những quỹ đất chưa sử dụng phù hợp với quy hoạch thực hiện đầu tư đồng bộ các điểm trung chuyển rác.

     UBND các phường có văn bản tổng hợp gửi về Ban QLDAĐTXD trước ngày 15/6/2018 để Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận tổng hợp lập kế hoạch triển khai.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận