chế độ chính sách đất đai, tài nguyên môi trường

Cấp phép cho Công ty TNHH ô tô Vinh Quang Cơ sở: Trung tâm mua bán và sửa chữa ô tô Vĩnh Quang

Ngày đăng 31/05/2024 | 08:58 AM  | View count: 165
Chi tiết tại đây

Quyết định Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất- Nguyễn Thị Vân Chi

Ngày đăng 16/04/2024 | 03:23 PM  | View count: 245
Chi tiết tại đây

Tờ trình về việc Đề nghị phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Hoàng Mai

Ngày đăng 10/11/2023 | 03:29 PM  | View count: 624
Chi tiết tại đây

Chi cục thuế quận Hoàng Mai lưu ý về chính sách giảm thuê đất năm 2023

Ngày đăng 07/11/2023 | 04:12 PM  | View count: 280
Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng của nền kinh tế....

Thông báo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Hoàng Mài

Ngày đăng 01/11/2023 | 04:27 PM  | View count: 400
Chi tiết tại đây

Tờ trình số 01/TTr-UBND ngày 05/01/2023 của UBND quận Hoàng Mai

Ngày đăng 09/01/2023 | 04:35 PM  | View count: 170
Về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận Hoàng Mai

Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày 16/5/2022 của UBND quận Hoàng Mai

Ngày đăng 19/05/2022 | 11:40 AM  | View count: 570
Về việc đề nghị đăng ký bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận Hoàng Mai

Công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Hoàng Mai

Ngày đăng 10/02/2022 | 09:11 AM  | View count: 2018
Thông báo về việc công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Hoàng Mai

Công khai lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Hoàng Mai

Ngày đăng 08/11/2021 | 09:29 AM  | View count: 509
Công khai lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Hoàng Mai

Công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Hoàng Mai

Ngày đăng 14/04/2021 | 11:44 AM  | View count: 2017
Công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Hoàng Mai

Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Hoàng Mai

Ngày đăng 14/10/2020 | 10:07 AM  | View count: 1782
Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Hoàng Mai

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận