danh sách các dự án đang chuẩn bị đầu tư

Danh sách các dự án chuẩn bị đầu tư
Ngày đăng 28/03/2012 | 00:00

I. Văn hoá:

1. Xây dựng Trung tâm văn hoá - thể thao phường Tương Mai

2. Nhà hội họp khu dân cư số 7, 8 phường Thịnh Liệt

3. Trung tâm Văn hoá - Thể dục thể thao quận Hoàng Mai

II. Giáo dục:

1. Trường THCS Mai Động (phía sau khu tập thể báo Phụ nữ)

2. Cải tạo, nâng cấp trường mầm non Tân Mai

3. Cải tạo, nâng cấp trường mầm non Thịnh Liệt

III. Trụ sở:

1. Cải tạo trụ sở UBND phường Giáp Bát

2. Xây dựng trụ sở UBND phường Thịnh Liệt

IV. Hạ tầng đô thị:

1. Hệ thống thoát nước khu vực tập thể lắp ghép Trương Định, phường Tương Mai

2. Cải tạo, nâng cấp đường và hệ thống thoát nước ngõ 22, 151 đường Nguyễn Đức Cảnh, ngõ 179 đường Trương Định

3. Cải tạo, nâng cấp cụm đường ngõ phường Định Công