danh sách các dự án đang triển khai

Danh sách các dự án đang triển khai thực hiện
Ngày đăng 28/03/2012 | 00:00  | View count: 29122

I. Giáo dục:

1. Trường THCS Giáp Bát (Quyết định số 1471/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của UBNDquận Hoàng Mai)

2. Cải tạo Trường mầm non Thanh Trì (Quyết định số 2296/QĐ-UBNDngày 23/9/2009 của UBND quận Hoàng Mai

II. Văn hoá:

1. Tu bổ, tôn tạo di tích lăng mộ Nguyễn Văn Siêu (Quyết định số 3541/QĐ-UBND ngày 10/12/2009 của UBND quận Hoàng Mai)

2. Tu bổ, tôn tạo di tích lăng mộ Nguyễn Trọng Hợp (Quyết định số 4146/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 của UBNDquận Hoàng Mai)

3. Tu bổ, tôn tạo Đền Bích Tiên (Quyết định số 3267/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của UBND quận Hoàng Mai