Chiến lược, quy hoạch phát triển KT-XH

Công văn số 2121/UBND-TNMT ngày 25/8/2020 của UBND quận Hoàng Mai
Ngày đăng 27/08/2020 | 16:45  | View count: 1199

Về việc chuẩn bị cho công tác lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Hoàng Mai

Chi tiết xem tại đây