Chiến lược, quy hoạch phát triển KT-XH

Thông báo Công khai Quyết định số 4257/QĐ-UBND ngày 25/8/2023 của UBND Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Hoàng Mai
Ngày đăng 12/09/2023 | 08:55  | View count: 387

Chi tiết tại đây