kinh tế - tài chính

Danh sách các đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN từ 6 tháng trở lên, tính đến hét tháng 8/2022

Ngày đăng 28/09/2022 | 05:40 PM  | View count: 27
Danh sách các đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN từ 6 tháng trở lên, tính đến hét tháng 8/2022

Chính sách mới về lao động, tiền lương có hiệu lực từ tháng 9/2022

Ngày đăng 20/09/2022 | 02:35 PM  | View count: 33
Từ tháng 9/2022, 3 quy định mới về lao động, tiền lương sẽ có hiệu lực như việc thay đổi thời giờ làm việc, nghỉ ngơi của người lao động, quản lý và sử dụng kinh phí thường xuyên thực hiện chính...

Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai triển khai Bảo hiểm y tế Học sinh sinh viên năm học 2022-2023

Ngày đăng 20/09/2022 | 02:32 PM  | View count: 28
Năm học mới 2022-2023 đã bắt đầu, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT). Bảo hiểm xã hội (BHXH) quận, Phòng Giáo dục đào tạo quận cùng các đơn vị...

Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai đẩy mạnh các phong trào thi đua chuyên đề hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Ngày đăng 16/09/2022 | 04:00 PM  | View count: 35
Theo số liệu thống kê, trong 8 tháng đầu năm 2022, BHXH quận đã thu được 1.166 tỷ đồng, đạt 62,4% kế hoạch được giao; thực hiện chi trả các chế độ BHXH với tổng số tiền 1.776 tỷ đồng tăng...

Danh sách các đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN từ 6 tháng trở lên, tính đến hét tháng 7/2022

Ngày đăng 29/08/2022 | 03:00 PM  | View count: 53
Danh sách các đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN từ 6 tháng trở lên, tính đến hét tháng 7/2022

Một số quy định về việc tính hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế quy định tại Công văn số 3538/BNV-TCBC ngày 28/7/2022 của Bộ Nội vụ

Ngày đăng 19/08/2022 | 09:41 AM  | View count: 49
Tiền lương tháng để tính chế độ tinh giản biên chế

Ngân hàng chính sách xã hội quận tập huấn nghiệp vụ cho Chủ tịch xã, phường là thành viên Ban đại diện HĐQT ngân hành CSXH quận, huyện

Ngày đăng 12/08/2022 | 02:31 PM  | View count: 58
Ngày 08/8/2022, tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận Hoàng Mai; Chi nhánh Ngân hàng NHCSXH thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp nghiệp vụ tín dụng chính sách năm 2022 cho Chủ tịch...

Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết hỗ trợ thêm tiền đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Ngày đăng 27/07/2022 | 10:58 AM  | View count: 194
HĐND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố, trong đó Phụ lục 04 quy định mức hỗ trợ thêm tiền...

Quy định hỗ trợ BHYT bắt buộc đối với phương thức đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài trình độ tiến sĩ và thạc sĩ

Ngày đăng 27/07/2022 | 10:56 AM  | View count: 196
Ngày 03/6/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 30/2022/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đại học.

Chi trả trợ cấp thất nghiệp qua dịch vụ công trực tuyến

Ngày đăng 27/07/2022 | 10:53 AM  | View count: 198
Ngày 18/7, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 1433/QĐ-BHXH về việc dịch vụ công trực tuyến chi trả trợ cấp thất nghiệp. Cụ thể, tên thủ tục hành chính căn cứ thực hiện là Giải quyết hưởng trợ cấp...

Tuyên truyền Thông tư số 03/2022/TT-BNNPTNT ngày 16/6/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày đăng 27/07/2022 | 10:41 AM  | View count: 174
Ngày 16/6/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 03/2022/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT quy định chi tiết một số điều của...

Tuyên truyền Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 27/07/2022 | 10:36 AM  | View count: 227
Ngày 24/6/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý về An toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố...

Chi cục thuế Hoàng Mai thông báo về tăng cường giao dịch điện tử qua ETAX Mobile

Ngày đăng 22/07/2022 | 10:26 AM  | View count: 162
Với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất để Người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế, ngành Thuế đã và đang triển khai cung cấp ứng dụng Thuế điện tử dành cho cá nhân sử dụng trên...

Danh sách các đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN từ 6 tháng trở lên, tính đến hét tháng 6/2022

Ngày đăng 22/07/2022 | 10:19 AM  | View count: 139
Danh sách các đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN từ 6 tháng trở lên, tính đến hét tháng 6/2022

Danh sách tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thực phẩm 6 tháng đầu năm 2022

Ngày đăng 20/07/2022 | 12:04 PM  | View count: 87
Danh sách tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thực phẩm 6 tháng đầu năm 2022

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận