Các đơn vị sự nghiệp

Ban bồi thường GPMB

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 1062
Trưởng ban: Giang Chí Trung Phó Trưởng ban: Đồng chí Đồng Thị Như Hoa Phó Trưởng ban: Đồng chí Nguyễn Minh Căn     Điện thoại: 04. 3.6421839 1. Vị trí, chức năng...

Ban quản lý chợ Trương Định

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 542
Trưởng ban: Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Tuyết Phó Trưởng ban: Đồng chí Cao Quốc Chuộng Phó Trưởng ban: Đồng chí Trần Ngọc Quế Phó Trưởng ban:...

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 1162
Giám đốc: Đồng chí Đỗ Thanh Tùng Phó Giám đốc: Đồng chí Vũ Thế Khoản Phó Giám đốc: Đồng chí Lê Hữu Vĩnh   Điện...

Bến xe tải Thanh Trì

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 775
Trưởng ban: Đồng chí Hà Minh Tuấn Phó Trưởng ban: Đồng chí Phùng Trung Hải - Địa chỉ liên hệ: Ban quản lý Bến xe tải Thanh Trì - phường Yên Sở - quận Hoàng Mai - Hà Nội. - Điện thoại:...

Trung tâm DS-KHHGĐ

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 342
Giám đốc: Đồng chí Vũ Minh Tâm Phó Giám đốc: Đồng chí Nguyễn Thị Giang Linh   Điện thoại: 04.36332802   I. Chức năng - Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình quận...

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Hoàng Mai

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 417
Giám đốc: đồng chí Nguyễn Thị Huệ Phó Giám đốc: Đồng chí Tạ Việt Thành Phó Giám đốc: Nguyễn Hồng Hạnh Phó...

Trung tâm VH-TDTT

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 404
Giám đốc: Phó Giám đốc phụ trách: Đồng chí Trần Tuấn Anh Phó Giám đốc: Đồng chí Hoàng Nguyên Phó...

Trường năng khiếu TDTT-Thanh thiếu niên

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 405
Hiệu trưởng: Đồng chí Vũ Thành Yên Phó Hiệu trưởng: Đồng chí Trần Hưng Hoài Phó Hiệu trưởng: Đồng chí Hà Anh Quyết Phó Hiệu trưởng: Đồng chí Nguyễn Việt Hùng   Địa chỉ:...