Các đơn vị sự nghiệp

Ban quản lý chợ Trương Định

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 651
Trưởng ban: Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Tuyết Phó Trưởng ban: Đồng chí Cao Quốc Chuộng Phó Trưởng ban: Đồng chí Trần Ngọc Quế Phó Trưởng ban:...

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 1897
Giám đốc: Đồng chí Giang Chí Trung Phó Giám đốc: Đồng chí Vũ Thế Khoản Phó Giám đốc: Đồng chí Lê Hữu Vĩnh   Điện...

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Hoàng Mai

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 1281
Giám đốc: đồng chí Nguyễn Thị Huệ Phó Giám đốc: Đồng chí Tạ Việt Thành Phó Giám đốc: Nguyễn Hồng Hạnh Phó...

Trung tâm phát triển quỹ đất quận Hoàng Mai

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 1476
Giám đốc: Vũ Minh Tú Phó Giám đốc: Đồng chí Đồng Thị Như Hoa Phó Giám đốc: Đồng chí Nguyễn Minh Căn Phó Giám đốc: Đồng...

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 507
Giám đốc: Đồng chí Trần Thị Thanh Ngà Phó Giám đốc: Đồng chí Trần Tuấn Anh Phó Giám đốc: Đồng chí Hoàng Nguyên ...

Trường năng khiếu TDTT-Thanh thiếu niên

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 677
Hiệu trưởng: Đồng chí Vũ Thành Yên Phó Hiệu trưởng: Đồng chí Trần Hưng Hoài Phó Hiệu trưởng: Đồng chí Hà Anh Quyết Phó Hiệu trưởng: Đồng chí Nguyễn Việt Hùng   Địa chỉ:...