Các phòng, ban trực thuộc

Tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2023 trên địa bàn quận Hoàng Mai

Ngày đăng 29/05/2023 | 06:08 PM  | View count: 13
Diễn đàn trẻ em là hoạt động để đại diện của trẻ em bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của trẻ em hoặc để cơ quan, tổ chức lấy ý kiến của trẻ em về những vấn đề về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em.

Quận Hoàng Mai: Ra mắt môt hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng” và thực tập phương án CC&CNCH tại “Tổ liên gia an toàn PCCC” trên địa bàn

Ngày đăng 29/05/2023 | 04:51 PM  | View count: 7
Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND-NC ngày 16/02/2023 của UBND TP Hà Nội về tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH cho cộng đồng trên địa bàn...

Chế định Thanh tra nhân dân trong Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày đăng 26/05/2023 | 05:13 PM  | View count: 13
Luật Thanh tra năm 2022 được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 đã xóa bỏ, không còn chế định thanh tra nhân dân trong Luật Thanh tra năm 2022 nữa

Hưởng ứng cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023 của Thanh tra Quận

Ngày đăng 26/05/2023 | 05:10 PM  | View count: 4
Thực hiện Kế hoạch số 145-KH/QU ngày 14/3/2023 của Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai về “Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 trên địa bàn Quận Hoàng...

Một số điểm mới của Luật thanh tra năm 2022

Ngày đăng 26/05/2023 | 05:08 PM  | View count: 2
Luật Thanh tra năm 2022 được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023. So với Luật Thanh tra năm 2010 (có hiệu lực đến ngày 30/6/2023), Luật Thanh tra năm 2022 có nhiều điểm...

Những điều cần biết của Luật thanh tra năm 2022 đối với người làm công tác trong ngành Thanh tra

Ngày đăng 26/05/2023 | 05:05 PM  | View count: 1
Luật Thanh tra năm 2022 được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023. So với Luật Thanh tra năm 2010 (có hiệu lực đến ngày 30/6/2023), Luật Thanh tra năm 2022 có những điều...

Hội nghị triển khai, hướng dẫn công tác phòng, chống ma túy, mại dâm trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2023

Ngày đăng 26/05/2023 | 09:28 AM  | View count: 9
Phòng Lao động Thương binh & Xã hội quận Hoàng Mai phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thương xuyên Quận tổ chức tuyên truyền phòng chống ma túy học đường cho gần 200 học sinh và...

Cụm thi đua số 11, 12 cấp học Mầm non quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm học 2022 - 2023

Ngày đăng 25/05/2023 | 10:03 AM  | View count: 9
Thực hiện Kế hoạch số 1387/SGDĐT-VP ngày 28/4/2023 về công tác khen thưởng, tổng kết nhiệm vụ năm học 2022 - 2023

Tuyên truyền, phổ biến chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn quận Hoàng Mai

Ngày đăng 22/05/2023 | 03:25 PM  | View count: 2
Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 02/3/2023 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023); Hướng dẫn số 79-HD/QU ngày...

Thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 trên địa bàn quận Hoàng Mai

Ngày đăng 19/05/2023 | 02:28 PM  | View count: 35
Tháng hành động vì trẻ em là hoạt động truyền thống được tổ chức hàng năm nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, nâng cao hiệu quả quản...

Cụm thi đua số 01 - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Ngày đăng 17/05/2023 | 10:35 AM  | View count: 9
Thực hiện Công văn số 63/SGDĐT-VP ngày 09/01/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn nội dung tiêu chí đánh giá thi đua các phòng Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 14/02/2023 của UBND quận Hoàng Mai

Ngày đăng 15/05/2023 | 04:02 PM  | View count: 5
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 14/02/2023 của UBND quận Hoàng Mai kế hoạch thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn Quận và nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2023.

Phòng Lao động thương binh và Xã hội

Ngày đăng 15/09/2015 | 12:00 AM  | View count: 10039
Trưởng phòng: Đồng chí Lê Mạnh Toàn Phó Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Tiết Cương Phó Trưởng phòng: Đồng chí Hoàng...

Phòng Văn hoá và Thông tin

Ngày đăng 15/09/2015 | 12:00 AM  | View count: 3807
Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Thái Sơn Phó Trưởng phòng: Đồng chí Lê Mạnh Hùng Phó Trưởng phòng: Đồng chí Trần Thu...

Văn phòng HĐND và UBND quận

Ngày đăng 15/09/2015 | 12:00 AM  | View count: 4919
Chánh Văn phòng: Đồng chí Trần Hữu Chúc Phó Chánh Văn phòng: Đồng chí Hoàng Thị Lê Phó Chánh Văn ...

Thanh tra quận

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 3474
Chánh thanh tra: Đồng chí Lê Hồng Kỳ Phó Chánh thanh tra: Đồng chí Bùi Thị Thắm Phó Chánh thanh tra: Đồng chí...

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Ngày đăng 13/12/2011 | 12:00 AM  | View count: 4859
Trưởng phòng: Đồng chí Phạm Đàm Thục Hạnh Phó Trưởng phòng: Đồng chí Trương Thu Hà   I. Chức năng: Phòng Giáo dục...

Phòng Y tế

Ngày đăng 13/12/2011 | 12:00 AM  | View count: 3008
Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Xuân Trung Phó Trưởng phòng: Trần Thị Quế Lan I. Vị trí, chức năng: 1. Phòng Y tế là cơ quan...

Phòng Kinh tế

Ngày đăng 12/12/2011 | 12:00 AM  | View count: 3131
Trưởng phòng: Đồng chí Lê Thị Thu Hương Phó Trưởng phòng: Nguyễn Cường Hùng Phó Trưởng phòng: Đặng Thanh Tùng ...

Phòng Nội Vụ

Ngày đăng 12/12/2011 | 12:00 AM  | View count: 4401
Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Công Hiệp Phó Trưởng phòng: Đồng chí Đặng Thanh Tuấn I. Vị trí, chức năng: 1. Phòng Nội vụ...