Các phòng, ban trực thuộc

Phòng Lao động thương binh và Xã hội

Ngày đăng 15/09/2015 | 12:00 AM  | View count: 3034
Trưởng phòng: Đồng chí Lê Mạnh Toàn Phó Trưởng phòng: Đồng chí Trần Thị Kim Dung Phó Trưởng phòng: Nguyễn Tiết Cương ...

Phòng Văn hoá và Thông tin

Ngày đăng 15/09/2015 | 12:00 AM  | View count: 1360
Trưởng phòng: Đồng chí Đinh Văn Long Phó Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hải Phó Trưởng phòng: Đồng chí...

Văn phòng HĐND và UBND quận

Ngày đăng 15/09/2015 | 12:00 AM  | View count: 2594
Chánh Văn phòng: Đồng chí Nguyễn Công Hiệp Phó Chánh Văn phòng: Đồng chí Tạ Việt Dũng Phó Chánh Văn phòng: Đồng...

Thanh tra quận

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 1034
Chánh thanh tra: Đồng chí Trần Hữu Chúc Phó Chánh thanh tra: Đồng chí Bùi Thị Thắm Phó Chánh thanh tra: Đồng chí...

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Ngày đăng 13/12/2011 | 12:00 AM  | View count: 3078
Trưởng phòng: Đồng chí Phạm Đàm Thục Hạnh Phó Trưởng phòng: Đồng chí Trương Thu Hà   I. Chức năng: Phòng Giáo...

Phòng Y tế

Ngày đăng 13/12/2011 | 12:00 AM  | View count: 826
Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Xuân Trung Phó Trưởng phòng: I. Vị trí, chức năng: 1. Phòng Y tế là cơ quan...

Phòng Kinh tế

Ngày đăng 12/12/2011 | 12:00 AM  | View count: 1004
Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Bách Lợi Phó Trưởng phòng: Đồng chí Trần Văn Riễm Phó Trưởng phòng: Đồng chí Lê...

Phòng Nội Vụ

Ngày đăng 12/12/2011 | 12:00 AM  | View count: 1118
Trưởng phòng: Đồng chí L ê Hồng Kỳ Phó Trưởng phòng: Đồng chí Đặng Thanh Tuấn I. Vị trí, chức năng: 1. Phòng Nội vụ quận Hoàng Mai là cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận Hoàng Mai, là...

Phòng Quản lý đô Thị

Ngày đăng 12/12/2011 | 12:00 AM  | View count: 1762
Trưởng phòng: Đồng chí Vũ Quỳnh Phó Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc Phó Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Hồng...

Phòng Tài Chính - Kế hoạch

Ngày đăng 12/12/2011 | 12:00 AM  | View count: 1293
Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn Phó Trưởng phòng: Đồng chí Phạm Thị Kim Thành Phó Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Minh Hải I. Vị trí, chức năng: 1. Phòng Tài chính - Kế...

Phòng Tài Nguyên và Môi Trường

Ngày đăng 12/12/2011 | 12:00 AM  | View count: 2947
Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Đình Công Phó Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Thanh Phó Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Viết Cửu I. Vị trí, chức năng: 1. Phòng Tài nguyên...

Phòng Tư Pháp

Ngày đăng 12/12/2011 | 12:00 AM  | View count: 1103
Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Hải Linh Phó Trưởng phòng: Đồng chí Hoàng Tuấn Cường Phó Trưởng phòng: Đồng chí Trần Ngọc Lệ ...