Các phòng, ban trực thuộc

Phòng Lao động thương binh và Xã hội

Ngày đăng 15/09/2015 | 12:00 AM  | View count: 1693
Trưởng phòng: Đồng chí Tr ần Thị Thanh Ngà Phó Trưởng phòng: Đồng chí Trần Thị Kim Dung Phó Trưởng...

Phòng Văn hoá và Thông tin

Ngày đăng 15/09/2015 | 12:00 AM  | View count: 1121
Trưởng phòng: Đồng chí Đinh Văn Long Phó Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hải Phó Trưởng phòng: Đồng chí...

Văn phòng HĐND và UBND quận

Ngày đăng 15/09/2015 | 12:00 AM  | View count: 1987
Chánh Văn phòng: Đồng chí Nguyễn Công Hiệp Phó Chánh Văn phòng: Phó Chánh Văn phòng: Đồng chí...

Thanh tra quận

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 755
Chánh thanh tra: Đồng chí Lê Hồng Tiến Phó Chánh thanh tra: Đồng chí Bùi Thị Thắm I. Vị trí, chức năng: 1. Thanh tra quận là cơ quan chuyên muôn thuộc UBND quận có chức năng tham...

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Ngày đăng 13/12/2011 | 12:00 AM  | View count: 2633
Trưởng phòng: Đồng chí Bùi Thị Thanh Phó Trưởng phòng: Đồng chí Phạm Đàm Thục Hạnh Phó Trưởng phòng: Đồng chí Trương Thu Hà   I. Chức năng: Phòng Giáo dục và Đào tạo có...

Phòng Y tế

Ngày đăng 13/12/2011 | 12:00 AM  | View count: 531
Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Xuân Trung Phó Trưởng phòng: I. Vị trí, chức năng: 1. Phòng Y tế là cơ quan...

Phòng Kinh tế

Ngày đăng 12/12/2011 | 12:00 AM  | View count: 705
Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Bách Lợi Phó Trưởng phòng: Đồng chí Bùi Thanh Nhã Phó Trưởng phòng: Đồng chí Lê Thị Thu Hương I. Vị trí, chức năng: 1. Phòng Kinh tế là cơ quan...

Phòng Nội Vụ

Ngày đăng 12/12/2011 | 12:00 AM  | View count: 827
Trưởng phòng: Đồng chí L ê Hồng Kỳ Phó Trưởng phòng: Đồng chí Đặng Thanh Tuấn I. Vị trí, chức năng: 1. Phòng Nội vụ quận Hoàng Mai là cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận Hoàng Mai, là...

Phòng Quản lý đô Thị

Ngày đăng 12/12/2011 | 12:00 AM  | View count: 1183
Trưởng phòng: Phó Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc Phó Trưởng phòng: Đồng chí Vũ Quỳnh Phó Trưởng phòng: Đồng chí Vũ Tuấn Đạt   I. Vị trí, chức năng: ...

Phòng Tài Chính - Kế hoạch

Ngày đăng 12/12/2011 | 12:00 AM  | View count: 878
Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn Phó Trưởng phòng: Đồng chí Phạm Thị Kim Thành Phó Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Minh Hải I. Vị trí, chức năng: 1. Phòng Tài chính - Kế...

Phòng Tài Nguyên và Môi Trường

Ngày đăng 12/12/2011 | 12:00 AM  | View count: 2007
Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Đình Công Phó Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Thanh Phó Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Viết Cửu I. Vị trí, chức năng: 1. Phòng Tài nguyên...

Phòng Tư Pháp

Ngày đăng 12/12/2011 | 12:00 AM  | View count: 760
Trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Hải Linh Phó Trưởng phòng: Đồng chí Hoàng Tuấn Cường Phó Trưởng phòng: Đồng chí Trần Ngọc Lệ ...