Các phường

Phường Giáp Bát

Ngày đăng 24/12/2014 | 12:00 AM  | View count: 1902
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường: Đồng chí Nguyễn Hữu Biên Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường: Đồng chí Trần Văn Sâm Phó Chủ tịch UBND phường: Đồng chí Tô Thị Thanh Thúy ...

Phường Hoàng Liệt

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 1280
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường: Đồng chí Nguyễn Thế Hùng Phó Bí thư Đảng ủy phường: Đồng chí Lưu Bách Lụa Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường: Đồng chí Trần Huy Hoàng ...

Phường Hoàng Văn Thụ

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 1506
Bí thư Đảng uỷ phường: Đồng chí Đặng Văn Dũng Chủ tịch UBND phường: Đồng chí Ngô Sĩ Quý Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường:...

Phường Lĩnh Nam

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 1035
Bí thư Đảng uỷ phường: Đồng chí Nguyễn Xuân Chinh Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường: Đồng chí Nguyễn Đức Thọ Chủ tịch HĐND phường: Đồng chí Trương Văn Miền Phó Chủ tịch HĐND...

Phường Mai Động

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 925
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường: Đồng chí Lê Tuyết Hương Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường: Đồng chí Nguyễn Hồng Hà ...

Phường Tân Mai

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 1165
Bí thư Đảng uỷ phường: Đồng chí Trịnh Văn Khánh Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường: Nguyễn Thanh Tùng Phó Bí thư thường trực Đảng...

Phường Thanh Trì

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 933
Bí thư Đảng uỷ phường: Đồng chí Vũ Minh Tú Chủ tịch HĐND phường: Đồng chí Bùi Văn Nguyện Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường: Đồng chí Dương Văn Hòa Phó Chủ tịch HĐND phường:...

Phường Thịnh Liệt

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 880
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường: Đồng chí Lê Mạnh Toàn Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường: Phó Chủ tịch HĐND...

Phường Trần Phú

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 798
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường: Đồng chí Vũ Thị Thoa Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường: Đồng chí Lê Hải Quang Phó Chủ tịch HĐND phường: Đồng chí Cao Xuân Hùng Phó Chủ...

Phường Tương Mai

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 884
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường: Đồng chí Đào Thị Thu Hằng Phó Chủ tịch UBND phường:...

Phường Vĩnh Hưng

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 1241
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường: Đồng chí Hoàng Việt Đức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường: Đồng chí Nguyễn Quốc Đạt Phó Chủ tịch HĐND phường: Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hạnh ...

Phường Yên Sở

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 698
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường: Đồng  chí Lê Văn Thuận Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường: Đồng chí Nguyễn Quốc Quyết Phó Chủ tịch HĐND phường: Đồng chí Vũ Minh Thư ...

Phường Đại Kim

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 1081
Bí thư Đảng uỷ phường: Đồng chí Trần Đại Dũng Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường: Đồng chí Cung Thị Hồng Loan Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường: Đồng chí Trần Hữu Chúc ...

Phường Định Công

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 1025
Bí thư Đảng uỷ phường: Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh Chủ tịch HĐND phường: Đồng chí Nguyễn Thị Phượng Phó Chủ tịch HĐND phường: Đồng chí Trần Đình Lành Chủ tịch UBND phường: Đồng chí...