Các phường

Phường Giáp Bát

Ngày đăng 24/12/2014 | 12:00 AM  | View count: 11061
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường: Đồng chí Nguyễn Hữu Biên Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ phường: Đồng chí Nguyễn Thị Hương Lan Phó...

Phường Hoàng Liệt

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 8264
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường: Đồng chí Nguyễn Xuân Chinh Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường: Đồng chí Lưu Bách...

Phường Hoàng Văn Thụ

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 9201
Bí thư Đảng uỷ phường: Đồng chí Nguyễn Quốc Đạt Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường: Đồng chí Trần Đào Nguyên Phó...

Phường Lĩnh Nam

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 10038
Bí thư Đảng uỷ phường: Đồng chí Hoàng Thị Thúy Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường: Đồng chí Đào Thị Thanh Cảnh ...

Phường Mai Động

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 8768
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường: Đồng chí Đặng Thị Thanh Bình Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường: Đồng chí Nguyễn Thị Mai Lan ...

Phường Tân Mai

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 10896
Bí thư Đảng uỷ phường: Đồng chí Triệu Hải Vân Phó Bí thư thường trực Đảng ủy: Đồng chí Nguyễn Văn Huy Phó Bí...

Phường Thanh Trì

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 3968
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường: Đồng chí Vương Thị Mai Hương Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường: Đồng chí Dương Văn Hòa ...

Phường Thịnh Liệt

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 6404
Bí thư Đảng uỷ phường: Đồng chí Nguyễn Kiến Thuận Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường: Đồng chí Nguyễn Tôn Hiếu Phó...

Phường Trần Phú

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 5599
Bí thư Đảng uỷ phường: Đồng chí Vũ Thị Thoa Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường: Đồng chí Cao Xuân Hùng Phó...

Phường Tương Mai

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 7180
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường: Đồng chí Đào Thị Thu Hằng Phó Bí thư Thường Trực Đảng ủy phường: Đồng chí Nguyễn Văn Hải ...

Phường Vĩnh Hưng

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 10643
Bí thư Đảng uỷ phường: Đồng chí Lưu Thị Thanh Huyền Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường: Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hạnh ...

Phường Yên Sở

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 4372
Bí thư Đảng uỷ phường: Đồng chí Hoàng Việt Đức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường: Đồng chí Nguyễn Minh Căn Phó...

Phường Đại Kim

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 8746
Bí thư Đảng uỷ phường: Đồng chí Phạm Hải Bình Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ phường: Đồng chí Cung Thị Hồng Loan Phó...

Phường Định Công

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 6055
Bí thư Đảng uỷ phường: Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường: Đồng chí Nguyễn Thị Phượng Phó Chủ tịch UBND...