Các phường

Phường Giáp Bát

Ngày đăng 24/12/2014 | 12:00 AM  | View count: 2577
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường: Đồng chí Nguyễn Hữu Biên Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường: Đồng chí Nguyễn Thế Toàn...

Phường Hoàng Liệt

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 1492
Bí thư Đảng uỷ phường: Đồng chí Nguyễn Thái Sơn Phó Bí thư Đảng ủy phường: Đồng chí Lưu Bách Lụa Phó Bí thư...

Phường Hoàng Văn Thụ

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 2136
Bí thư Đảng uỷ phường: Đồng chí Đặng Văn Dũng Chủ tịch UBND phường: Đồng chí Ngô Sĩ Quý Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường:...

Phường Lĩnh Nam

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 1147
Bí thư Đảng uỷ phường: Đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường: Đồng chí Nguyễn Đức Thọ Phó Chủ tịch HĐND phường: Đồng...

Phường Mai Động

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 1131
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường: Đồng chí Lê Tuyết Hương Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường: Đồng chí Nguyễn Hồng Hà ...

Phường Tân Mai

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 1267
Bí thư Đảng uỷ phường: Đồng chí Trịnh Văn Khánh Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường: Nguyễn Thanh Tùng Phó Bí thư thường trực Đảng...

Phường Thanh Trì

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 990
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường: Đồng chí Vũ Minh Tú Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường: Đồng chí Dương Văn Hòa ...

Phường Thịnh Liệt

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 983
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường: Đồng chí Lê Mạnh Toàn Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường: Đồng chí Nguyễn Văn Đức ...

Phường Trần Phú

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 889
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường: Đồng chí Vũ Thị Thoa Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường: Đồng chí Lê Hải Quang Phó Chủ tịch HĐND phường: Đồng chí Cao Xuân Hùng Phó Chủ...

Phường Tương Mai

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 952
Chủ tịch HĐND phường: Đồng chí Nguyễn Đình Vinh Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường: Đồng chí Đào Thị Thu Hằng Phó Chủ...

Phường Vĩnh Hưng

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 1594
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường: Đồng chí Hoàng Việt Đức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường: Đồng chí Nguyễn Quốc Đạt Phó Chủ tịch HĐND phường: Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hạnh ...

Phường Yên Sở

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 763
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường: Đồng  chí Lê Văn Thuận Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường: Đồng chí Nguyễn Quốc Quyết Phó Chủ tịch HĐND phường: Đồng chí Vũ Minh Thư ...

Phường Đại Kim

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 1365
Bí thư Đảng uỷ phường: Đồng chí Trần Đại Dũng Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường: Đồng chí Cung Thị Hồng Loan Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường: Đồng chí Trần Hữu Chúc ...

Phường Định Công

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 1095
Bí thư Đảng uỷ phường: Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh Chủ tịch HĐND phường: Đồng chí Nguyễn Thị Phượng Phó Chủ tịch HĐND phường: Đồng chí Trần Đình Lành Chủ tịch UBND phường: Đồng chí...