Lãnh đạo Quận uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân quận

Giới thiệu về lãnh đạo Quận uỷ, HĐND, UBND quận
Ngày đăng 15/10/2015 | 00:00  | View count: 24501

I. Lãnh đạo Quận uỷ quận Hoàng Mai:

1. Đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - Thành ủy viên - Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phong - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai

3. Đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Phó Bí thư Quận uỷ Hoàng Mai

II. Lãnh đạo Hội đồng nhân dân quận Hoàng Mai:

1. Đồng Chí Lê Minh Trường - Phó Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai

2. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - UVBTV Quận ủy, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận Hoàng Mai

3. Đồng chí Võ Xuân Trọng - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND quận Hoàng Mai

III. Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân quận Hoàng Mai:

1. Đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai

2. Đồng chí Đàm Tiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai

3. Đồng chí Trần Quý Thái - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai

4. Đồng chí Đỗ Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai