Lãnh đạo Quận uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân quận

Giới thiệu về lãnh đạo Quận uỷ, HĐND, UBND quận
Ngày đăng 09/07/2024 | 08:28  | View count: 169

I. Lãnh đạo Quận uỷ quận Hoàng Mai:

1. Đồng chí Nguyễn Xuân Linh - Thành ủy viên - Bí thư Quận uỷ Hoàng Mai

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phong - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai

3. Đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Phó Bí thư Quận uỷ Hoàng Mai, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai

II. Lãnh đạo Hội đồng nhân dân quận Hoàng Mai:

1. Đồng chí Nguyễn Xuân Linh - Thành ủy viên - Bí thư Quận uỷ Hoàng Mai

2. Đồng Chí Lê Minh Trường - Phó Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai

3. Đồng chí Nguyễn Quốc Đạt -  Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận Hoàng Mai

4. Đồng chí Nguyễn Hữu Biên - Trưởng ban Pháp Chế HĐND quận Hoàng Mai

III. Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân quận Hoàng Mai:

1. Đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai

2. Đồng chí Đàm Tiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai

3. Đồng chí Võ Xuân Trọng - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai

4. Đồng chí Đỗ Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai